Teknologji

Ndërsa lundrojmë përmes shekullit 21, teknologjia në klasë po bëhet gjithnjë e më tepër mbizotëruese. Tabletat po zëvendësojnë tekstet tona, dhe ne mund të hulumtojmë për çdo gjë që ne duam të bëjmë në ‘smartfonët’ tanë. Mediat sociale janë bërë të zakonshme dhe mënyra se si e përdorim teknologjinë ka transformuar plotësisht mënyrën se si jetojmë.

Edukatorët, gjithashtu, kanë parë të mirat e teknologjisë në klasë. Sipas disa statistikave, rreth 75 përqind e edukatorëve mendojnë se teknologjia ka një ndikim pozitiv në procesin e arsimit. Edukatorët gjithashtu e njohin rëndësinë e zhvillimit të këtyre aftësive teknologjike në studentë në mënyrë që ata të jenë të përgatiturqë të hyjnë në punë sapo të përfundojnë shkollimin e tyre.

Ndikimi që teknologjia ka pasur në shkollat e sotme ka qenë mjaft domethënës. Ky adoptim i përhapur i teknologjisë ka ndryshuar plotësisht se si mësuesit mësojnë dhe nxënësit mësojnë. Mësuesit po mësojnë si të edukojnë me teknologjitë e reja (tableta, iPad, Smart Boards, kamera digjitale, kompjutera, etj.), ndërsa studentët po përdorin teknologji të përparuara për të formësuar mënyrën e të nxënit. Duke përqafuar dhe duke integruar teknologjinë në klasë, ne po i edukojmë studentët tanë për një jetë më të suksesshme jashtë shkollës. Më tej paraqiten disa anë pozitive të përdorimit të teknologjisë në shkollë.

 

Teknologjia në klasë bën procesin e të mësuarit më zbavitës

Sipas studimit të përmendur më lart, studentët preferojnë teknologjinë, sepse besojnë se kjo e bën të mësuarit më interesante dhe argëtuese. Ata veçanërisht pëlqejnë laptopë dhe tableta. Subjektet që studentët i konsiderojnë sfiduese ose të mërzitshme mund të bëhen më interesante me mësime virtuale, nëpërmjet një videoje, ose kur përdoret një tabletë.

 

Teknologjia Përgatit Studentët për të Ardhmen

Studimi i lartpërmendur tregoi se 9 nga 10 studentë treguan se përdorimi i teknologjisë në klasë do të ndihmonte në përgatitjen e tyre për të ardhmen dixhitale. Këto aftësi të shekullit 21 janë thelbësore për të qenë të suksesshëm në këtë ditë dhe në këtë moshë. Arsimi nuk është vetëm për të mësuar përmendsh faktet dhe fjalët e fjalorit, është për zgjidhjen e problemeve komplekse dhe për të bashkëpunuar me të tjerët në fuqinë punëtore. ADEL në klasë i përgatit nxënësit për të ardhmen e tyre dhe i edukon ato për këtë ekonomi dixhitale në rritje.

 

Përmirësimi i përqindjes së edukimit

Perceptimet e studentëve në studim besojnë se teknologjia i ndihmon ata të memorizojnë më mirë informacionin. Sipas një studimi, tetëmbëdhjetë nxënës të klasës së dytë u sfiduan për të përfunduar një projekt Power Point rreth një kafshe. Gjashtëmbëdhjetë nga 18 studentët që përodrën laptopa dhe tableta mbajtën mend më shumë fakte rreth kafshës pas përfundimit të prezantimit. Këto rezultate tregojnë se teknologjia me të vërtetë i ndihmon nxënësit të kujtojnë atë që mësojnë.

 

Teknologjia Ndihmon Nxënësit të Mësojnë në Paqen e Tyre

Teknologjia e sotme u mundëson nxënësve të mësojnë me ritmin e tyre. Për shembull, pothuajse të gjitha aplikacionet lejojnë udhëzime të individualizuara. Nxënësit mund të mësojnë sipas aftësive dhe nevojave të tyre. Kjo formë e mësimdhënies është gjithashtu e mrekullueshme për mësuesin sepse i jep atij kohë të punojë individualisht me nxënësit që mund të luftojnë.

 

Ndryshimet teknologjike në minutë, dhe si edukatorë duhet të vazhdojmë me kohën për të përgatitur më së miri studentët tanë për këtë botë gjithnjë në ndryshim në të cilën jetojmë. Ndërsa pamë vetëm se si integrimi i teknologjisë në klasë ka përfitimet e veta, është është e rëndësishme të theksohet se proceset tradicionale të të mësuarit janë po aq thelbësore. Merrni kohë për të mësuar rreth secilit element të ed-tech që do të inkorporoni në klasën tuaj. Kur të bëni, do të gjeni se teknologjia mund të ketë një ndikim të thellë në mësimin e nxënësve tuaj.

how-technology-impacts-work-culture