Mësues

 

mesues

Edukimi dixhital është bërë një aset i detyrueshëm në shkolla ditët e sotme dhe mësuesi luan një rol kyç në procesin e edukimit. Mënyrat konvencionale të mësimit kanë lënë gjithmonë një boshllëk të madh në përvojën e të mësuarit mësimor duke izoluar mësuesin nga studentët. Një nxënës tipik mund të mos kuptojë dhe të përfytyrojë atë që mësuesi jep në klasë duke përdorur fjalë dhe fotografi statike pa kujdesin e duhur për dallimet individuale që paraqesin aftësinë dhe ritmin e të mësuarit. Në këtë skenar, një student i dobët mund të lihet mënjanë dhe realisht ndihet i lënë pas dore.

Materiali dixhital i mësimdhënies mbështet të mësuarit vetiak dhe rrit nivelin e interesit e fuqinë mbajtëse të studentëve. Për këtë aryse mësuesit bazohen në zgjidhjet dixhitale për të përkrahur të gjithë nxëxësit e çfarëdolloj liveli.

Woman teaching class to school children with digital tablet