Infrastrukturë

Përgatitja e studentëve për të qenë të suksesshëm për të ardhmen kërkon një infrastrukturë të fuqishme dhe fleksibël të të nxënit, të aftë për të mbështetur lloje të reja angazhimi dhe sigurimin e qasjes së gjithanshme në mjetet teknologjike që u mundësojnë studentëve të krijojnë, dizenjojnë dhe eksplorojnë. Komponentet esenciale të një infrastrukture të aftë për të mbështetur përvojat transformuese të të nxënit përfshijnë:

 

  • Lidhje e gjithanshme: Qasje e vazhdueshme në internet me shpejtësi të lartë brenda dhe jashtë shkollës
  • Pajisjet e fuqishme të të mësuarit: Qasja në pajisjet ‘mobile’ që lidhin nxënësit dhe mësuesit me burimet e mëdha të internetit dhe lehtësojnë komunikimin dhe bashkëpunimin
  • Përmbajtja dixhitale me cilësi të lartë: Përmbajtja dixhitale e të mësuarit dhe mjetet që mund të përdoren për të hartuar dhe ofruar përvojat e mësimit të angazhuara
  • Politikat e Përgjegjshme të Përdorimit: Udhëzime për të mbrojtur studentët dhe për të siguruar që infrastruktura të përdoret për të mbështetur mësimin

 

 

infrastructure