Maker Space

Çfarë është Maker Space?

 

ms-layout

 

Maker Space është një hapësirë krijuese, ku nxënësit dhe komuniteti mund të shpikin, ndërtojnë dhe mësojnë të zgjidhin problem të ndryshme nëpërmjet mjeteve dhe teknologjisë moderne. Në një mjedis krijues, ata kanë mundësi të përfshihen në projekte bashkëpunuese që nxisin të nxënit dhe të menduarit kritik në fusha multidisiplinare. Studentët mund të eksplorojnë, zbulojnë e krijojnë gjëra të reja duke përdorur një sërë mjetesh dhe materialesh.

Hapësirat e Maker Space do të mbushen me pajisje të ndryshme, si printera 3D, kompjutera, pajisje artizanale, mjete dhe materiale të ricikluara, etj. Këto hapësira janë unike dhe mund të përqendrohen në fusha të shumta, si: elektronikë, robotikë, programim, qepje, poçari, dizajn, etj. Në këtë rast, Maker Space do të paraqesë një kombinim të aftësive të ndryshme, duke përfshirë: përpunimin e drurit, përpunimin e metaleve, elektronikën, printimin tre-dimensional, kompjuterikën, prerjen me lazer, përdorimin e makinave CNC të kontrolluara numerikisht, punimin e tekstileve, punime në dizajn dhe vizatim, apo punime në poçari, që do mundësojnë realizimin e projekteve të shumta. Gjithashtu, do të mundësohen hapësira pune të dedikuara për një ambient pune të pastër dhe të rehatshëm, si edhe hapësira të përgjithshme të përbëra nga mjete dhe material të dobishme për implementimin dhe zhvillimin e një game të gjerë projektesh.