Administrim

a-close-look-at-research-university-grant-administration

Përvoja e gjerë e stafit administrativ,qasja inovative ndaj arsimit dhe përkushtimi ndaj besimit se çdo fëmijë ka potencial për të mësuar dhe gjithkush prej nxënësve meriton mundësinë për të arritur potencialin e tyre të plotë, janë në thelbin e gjithçkaje që edukimi dixhital synon të ofrojë. Administratorët tanë janë të përkushtuar t’u ofrojnë studentëve dhe familjeve të tyre të gjitha mjetet dhe mbështetjen që kanë nevojë për sukses.

Stafi ynë administrativ mundohet të mbështesë pikat kyçe në rritjen professionale të nxënësve, si:

  • Mbajtja e nxënësit në qendër të çdo vendimi.
  • Besimi që të gjithë nxënësit mund të mësojnë dhe të arrijnë qëllimet e tyre.
  • Krijimi i partneritetit me prindërit.
  • Ndihma në krijimin e karakterit të nxënësve.
  • Zhvillimi dhe ndërtimi i programeve që adresojnë spektrin e gjerë të mundësive dhe aftësive akademike të studentëve, duke çuar në suksesin e studentëve.