Shkolla jonë

Shkolla virtuale është krijuar për t’i ofruar nxënësve më shumë oportunitete, duke i paraprirë nevojave të tyre të ndryshme: nxënës që kërkojnë të bëjnë kurse të avancuara që nuk janë pjesë e programit të tyre edukimit në shkollat përkatëse; studentë që e kanë të domosdoshme të qëndrojnë në shtëpi dhe të ndihmojnë në rritjen familjes; nxënës që kërkojnë diçka ndryshe, etj.

Detyrat e shkollës virtuale vënë si qëllim angazhimin, inspirimin dhe edukimin e plotë të nxënësve për të përballur një të ardhme sfiduese. Ajo i mbështet ato në vijimin e të nxënit jo vetëm online, por në çdo vend e moment të karrierës së tyre, duke i shoqëruar në rrugën individuale të gjithsecilit drejt graduimit dhe suksesit.

adel-logo-png