Eksperimente

e1                e2

e3e4e5e6

 

 

Më tepër Eksperimente Edukativë dhe Interaktivë, të ndara sipas kategorive rispektive, mund ti gjeni duke klikluar në link-et më poshtë:

tools-narrow

Eksperimente mbi Inteligjencën Artificiale                                      Eksperimente mbi Realitetin Virtual

 

Eksperimente në fushën e Artit dhe Kulturës                                  Eksperimente mbi Realitetin e Shtuar (Augmented Reality)

 

Eksperimente në Chrome                                                                       Eksperimente në Android