Shkolla

 

5-top-international-schools-in-lagos-state

Programi lëndor pasqyron standardet e një arsimi gjithnjë e më të integruar dhe njëherazi mbështet nevojat e zhvillimit lokal të qëndrueshëm.