Mësues

what-your-childs-teacher-wishes-you-knew

Kompetenca bazë dhe aftesitë profesionale thellohen përmes metodave të reja e inovative të mësimdhënies, që stimulojnë nxënien aktive dhe të mësuarin në komunitet.