Global

business-global-social-network_dreamstime_27082964

Gjithëpërfshirja, vendimmarrja, bashkëpunimet, mbikëqyrja, zgjidhja e problemeve dhe shkëmbimi i ideve midis nxënësve të shkollës dhe atyre jashtë saj.