Eksperimente në Arduino

Më datë 13 Prill 2017, në orën 14:30, në ambientet e Godinës së Inovacionit u zhvillua trajnimi në fushën e teknologjisë dedikuar instrumentave elektronikë, si oshiloskopi dhe gjeneratori i funksioneve. Gjithashtu, u demonstruan bazat e përdorimit të mikrokontrollorëve Arduino dhe dijet e nevojshme në programim. Në fund të këtij trajnimi, nxënësve ju shpërndanë disa kite… More Eksperimente në Arduino

Dizajni Kreativ

Më datë 12 Prill 2017, në orën 10:30, në ambientet e Godinës së Inovacionit u zhvillua trajnimi mbi Dizajnin Kreativ. Ky trajnim u mbajt nga Anjeza Llubani, pedagoge e brendshme në Universitetin Marin Barleti. Në trajnim morën pjesë studentë të apasionuar mbas arkitekturës, dizajnit, komunikimit, etj.

Ditët e Hapura të Shkollës Qëndër Komunitare

Me rastin e tre vjetorit të projektit “Shkolla Qendër Komunitare” ministrja e arsimit dhe sportit, Lindita Nikolla, vizitoi shkollën Andon Zako Çajupi, ku mes të tjerash u diskutuan investimet e bëra në institucionet arsimore, për ti pasur ato jo vetëm si mjedise studimi por edhe qendra komunitare. Projekti IADSA në Shqipëri nëpërmjet aktivitetit “Ditët e hapura… More Ditët e Hapura të Shkollës Qëndër Komunitare

Laboratori Rinor i Elektronikës – Teknologji dhe Inovacion

Laboratori Rinor i Elektronikës (LRE) do të jetë një ndër elementët kryesorë në integrimin e teknologjisë në ambientet shkollore, me qëllim informatizimin e procesit mësimor dhe edukativ. Ky projekt konsiston në futjen e metodologjive të reja në mësimdhënie, duke i kushtuar rëndësi procesit të të nxënit nëpërmjet praktikës. Laboratori do të shërbejë si një urë… More Laboratori Rinor i Elektronikës – Teknologji dhe Inovacion

Informatizimi i Laboratorëve të Informatikës në gjimnazin “A.Z.Çajupi” – Tiranë

Më datë 10 Tetor, në kuadër të projektit “Shkolla si Qendër Komunitare – Ekosistemi i Edukimit për një Zhvillim të Qëndrueshëm” financuar nga Marrëveshja e Grantit e Borxhit për Zhvillim SËAP (IADSA) dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, u bë e mundur pajisja e laboratorëve të informatikës në shkollën “Andon Zako Çajupi”… More Informatizimi i Laboratorëve të Informatikës në gjimnazin “A.Z.Çajupi” – Tiranë

Edukimi online: Platforma “EDMODO”

Në shkollat e projektit IADSA “Shkolla Qendër Komunitare” i mbështetur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit është berë tashme prezantimi i platformës “Edmodo” e cila synon të lehtësojë leksionet për nxënësit dhe është bërë pjesë e programeve të edukimit. Platforma Edmodo e cila është pjesë e rëndësishme e aktiviteteve për edukimin e nxënësve me teknologjitë… More Edukimi online: Platforma “EDMODO”

TIK dhe inovacion me tableta

Në datën 5 mars 2016, u zhvillua në mjediset e gjimnazit “Raqi Qirinxhi”- Korçë, aktiviteti “DITËT E HAPURA”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte krijimi i një ambienti miqësor dhe të hapur për të gjithë komunitetin rrethues, duke e kthyer shkollën në një institucion në shërbim të plotë të komunitetit. Gjatë “DITËVE TË HAPURA” në mjedise… More TIK dhe inovacion me tableta

Workshop: Inovacion Teknologjik

  Dy ditët e aktivitetit Festivali i Ideve Rinore të  mbajtura në Maj 2016, u pasuruan nga një sërë takimesh, konferenca, workshop dhe trajnime me karakter edukativ. Sallat e Muzeut Historik Kombëtar u mbushën me nxënës gjimazistë, mesues, prindër, autoritete nga i gjithë vendi dhe Rajoni. Në sallën “Kostandin Shpataraku”, me mbështetjen e projektit IADSA Shkolla… More Workshop: Inovacion Teknologjik

Shkolla

  Programi lëndor pasqyron standardet e një arsimi gjithnjë e më të integruar dhe njëherazi mbështet nevojat e zhvillimit lokal të qëndrueshëm.