Eksperimente në Arduino

Më datë 13 Prill 2017, në orën 14:30, në ambientet e Godinës së Inovacionit u zhvillua trajnimi në fushën e teknologjisë dedikuar instrumentave elektronikë, si oshiloskopi dhe gjeneratori i funksioneve. Gjithashtu, u demonstruan bazat e përdorimit të mikrokontrollorëve Arduino dhe dijet e nevojshme në programim. Në fund të këtij trajnimi, nxënësve ju shpërndanë disa kite… More Eksperimente në Arduino